OPĆINA VRSI

 

Dr. Franje Tuđmana 6
23235 Vrsi

 

Osoba za kontakt: Josip Devčić, pročelnik

Tajništvo: 023 360-625

Faks: 023 359-508

E-mailopcina@vrsi.hr

 

Radno vrijeme: 7.00 h – 15.00 h

Rad sa strankama: 8.00 h – 12.00 h

Vrsi